Bli verklig! Zionistiska Kharzarian, falska semitiska, bibliska judar gör inte DNA-test.

Av Stanley Collymore

Jag är en Semite för att jag säger att jag är! Inget genetiskt
bevis eller något DNA testanalys har jag dock att kategoriskt
underbyggaeller på något sätt bekräfta detta påståenden
som jag är gör och rätt och rätt, enligt min mening, det
ostoppad påstående jag fortsätter att upprätthålla, eller
kommer jag någonsin att ge någon; för att jag är en
zionist, Europeisk och en semitisk jud du ser och
som en representant för Guds utvalda människor
är det definitivt inget behov därför eller något
krav för mig, i sådan omständigheter, att lämna sådan
bekräftelse. Dessutom är jag också fullt utrustad
frånfödelse och hjälp genom kulturinriktning,
på grund av vem jag är och den privilegi-
erade position som är passande tilldelad
mig med alla viktiga skyldigheter
relevant för att jag är otänkbart
en äkta europeisk, semitisk
och den zionistiska juden
för evigtoch oerhört
fungera som jag
personligen
väljer att
göra.

Och bland överflöd av underbara, kritiska och särskilj-
ande egenskaper som jag och min snälla lyckligtvis
besitter är de bedrägliga virtuositeterna av illvilliga
bedrägeri och hjärtlös warmongering, även om
Vi är mest rigorösa i våra sedulous cunnings
och samvetsgranna arrangemang när det
gällerde senare händelserna garanterar
ofta det där inne i våra geniala gambiter
och tillsammansberäknade bedrägerier – obegränsat
och målmedvetet oärlighet från vår sida till dig
och jag – det är det bevisvärt mindless, uttry-
ckligt dåligt instruerad, föraktlig och intel-
lektuelltutmanas och de regelbundna inn-
eslutna, Europas helge domskuld-ridd
ochde odödliga moronerna i den vita
västra länder och deras lätt köpte,
sålde, gripande giriga och disrep-
utable ledare som scen-hant-
era dem som vi Zionister
uppmanar att göra vårt
avsedda kämpar för oss.

Förutom, och naturligtvis självklart, när det gäller till
palestinierna. I vilket fall, i vår typiska accep teras,
nazi-zionistiska och europeiska semitiska, folk-
mord, etnisk rensning och hårdnos sniper-
dödande, terroristisk-iver bestämda
mordiska lutningar äruppriktigt
koncentrerad tillpalestinierna
och specifikt deras unga
och övervägande mindreåriga barn. En förväntat
pass, konsekvent saknad misslyckande fördöm-
ande eller eventuell upprorisk utmattning
tilloss av våra konkurrerande västblods-
länder ledare främst i Rogue State
USA – min ursäktande rättelse,
den potenta USA, Australien,
Kanada, dubblett Ryssland
från var flera av våra
Yidland Sionistiska
emigrer kommer
vanligen från,
förutom van-
föreställningar, motsvarande
kolonialistiska, exceptio-
nellt obsequious och
pretentiös Stor-
britannien.

Och är det inte särskilt hjärtvärme och personligen
givande att veta att allt detta är väsentligt odlade,
mycket framgångsrikt, kompetent och enormt
kommersiellt utförd mot det otänkbara och
absolut kompensera miljön hos vår fashion-
abla europeiska förföljelse bluff och av
människor vem i huvudsak – och på
förhand DNA-analys kommer visa
snabbt detta – är inte minst Semitiska eller på
något sätt släktforskningsmässigt judiskt
som vi uppfinningsrika, blatant och
extremt lyingly förklara att vi är,
men är i all verklighet nu mer
eller mindre än falsk, zionist-
isk Kharzarian Ashkenazi
religiösa fonier och
kulturella anslag
på alla tänk-
bara sätt.

© Stanley V. Collymore
11 maj 2018.

Författarens kommentarer:
Berätta en lögn regelbundet, barfota och högt nog, det är skrämmande och påtagligt hävdat av dem som njuter av sådana illaluktande och ödmjuka praxis och i slutändan kommer det utan tvivel att vara fullt accepterat och definitivt betraktas som sanningen inte bara av de illformade och puerila dimwitsna till vem det är beräknat uteslutet, men likaledes så de allmänt illvilliga, illogiskt psykopatiska och de patologiskt ljuva pratarna som tänkte och utgivna ljugen i första hand. En ganska pernicious art form som är djupt engrained bland de Kharzarian Ashkenazi, jiddischa europeiska, irreparably sionistiska och helt falska semitiska samhällen över Europa, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Rogue State USA, Yidland, och deras andra västerländska bloc vassal staten enheter.

Och när det dessutom är tydligt uppenbart i deras fall, har dessa zionistiska och falska semiter fullständig kontroll över globala propagandistiska instrument som Hollywood-filmbranschen, som de med stor ansträngning sysslar med för deras grundligt självcentrerade och patenterade egotistiska fördel, ständigt sammanfogade med deras ackumulativa kontroll också över de allra flesta av de tydligt vita västblodstaterna patetiskt så kallade mainstream media som helhjärtat sanktionerar och stärktar sin sjuka, förmedlade och ljuga propaganda, och dessutom är det överallt stora summor pengar – förvånansvärt, så som alla pengar är deras Gud – som väsentligt används för att obevekligt driva och konsolidera sina häftiga subterfuges, såväl som att lyckligt och manipulativt inflytande och dominera en piss-dåligt informerad, helt dumpad, pedagogiskt och förutsägbart en intellektuellt utmanad och i stort sett vita västra allmänheten, Det är inte raketvetenskap att logiskt avgöra varför dessa Kharzarian Ashkenazi, främst östeuropeiska och ryska falska semitiska yider, trots deras små demografiska närvaro i de länder som de infekterar, utövar oavsiktligt det inflytande de gör.

Och hur fördelaktigt det utan tvekan skulle vara, i en inte förlägsen framtid, om en förenad global syd och helt avskräckt från den urskiljbara squeamishness som det tredje riket visade under andra världskriget att hans tid där var ett verkligt samordnat utrotningsprogram som – Auschwitz , Dachau och Bergen-Belsen-stilen – bortskaffade varje enskilt en av dessa omfattande barbariska, etniska rensningar, folkmordsmässigt fixerade mot det palestinska folket, staten apartheid, terrorism, massmord och lowlife scum.

Det här är det 21: a århundradet och utan tvekan lever vi i en tid med mycket sofistikerade vetenskapliga utforskningar, teknisk utveckling och flera djupgående analytiska lösningar för människans olika intressen och problem. Alla som kan och slutgiltigt avdelas i grafiskt uttrycklig form och utan det som tidigare var nödvändigt med gissningar, de minsta undersökande detaljerna om allt som är allvarligt uppe för särskild granskning, oavsett om det aktuella ämnet – livlig, tydligt ny eller dinosaurian daterad – är upp för översyn.

Och i denna uppenbart opartiska och snarare state-of-the-art granskning och analysprocess kan man därför ganska enkelt DNA tolka och förstå vad som helst de vill informera om, förutom, naturligtvis, när den specifika kunskapssökningen avser Kharzarian Ashkenazi , Zionistiska och tydligt bedrägliga “semitiska judar” som man har att göra med. I så fall hävdar alla sådana opartiska vetenskapliga ackrediteringar och objektiva DNA-analyser avseende samma Kharzarian Ashkenazi och bedrägligt sionistiska “Semites” och i sin tur säkerhetskopieras av deras myriade, lätt köpt och betalt för överväldigande västblodsländer och deras politiska stooges blir omedelbart ogiltiga.

Och det är verkligen ingen raketvetenskap som klokt tränar varför det här är så. För varför skulle praktiseras och fleråriga, finansiella bedrägerier och bedrägliga semiter i fyndet som har kulturellt beviljat en annans människors kultur – och i synnerhet det för palestinierna som är de verkliga semiterna vill med tillfredsställande och medvetet pinsamt och helt frivilligt utsätta sig för de typer av metodisk vetenskaplig och granskning av DNA-undersökningar som på ett ögonblick tydligt skulle visa upp dem för de repellent och bedrägliga lögnare som de uppenbarligen är?

Advertisements

La malveillance sioniste concertée de ces juifs sémites européens et faux

Par Stanley Collymore

Je suis un Sémite parce que je dis que je suis! Aucune preuve biologique ou aucune analyse d’analyse d’ADN ne doit, cependant, étayer catégoriquement ou corroborer de quelque manière que ce soit cette affirmation affirmative que je fais et à juste titre et à juste titre, selon moi, que je continue à soutenir soumettre à tout; parce que je suis un Juif Sioniste, Européen et Sémitique que vous voyez et en tant que membre du peuple élu de Dieu, il n’y a absolument aucun besoin ou aucune exigence pour moi, dans de telles circonstances, de fournir une telle corroboration.

En outre, je suis également entièrement équipé dès la naissance et aidé par l’endoctrinement culturel, à cause de qui je suis et de la position privilégiée qui me convient, avec toutes les exigences nécessaires pour être sans conteste un Juif européen, sémitique et sioniste de bonne foi. toujours agir de façon égoïste comme je le choisis personnellement.

Et parmi la surabondance de qualités remarquables et vitales et caractéristiques que moi et mon genre possédons heureusement sont les arts accomplis de la tromperie malveillante et belliqueuse sans coeur bien que nous soyons très méticuleux dans nos calculs assidus et préparatifs consciencieux en ce qui concerne cette dernière occurrence pour garantir régulièrement que à travers nos gambits ingénieux et nos tromperies calculées – absolues et délibérées qui mentent à vous et à moi – ce sont les démons manifestement mal éclairés, très mal éclairés, pathétiques et intellectuellement défiés, et les crétins de l’holocauste et les imbéciles téméraires de les pays occidentaux-blancs et leurs dirigeants faciles à acheter et à vendre, avares et méprisables, qui les contrôlent et que nous, les sionistes, faisons notre combat pour nous.

Sauf et naturellement, bien sûr, quand cela s’applique aux Palestiniens. Dans ce cas, chez notre sioniste nazi, sémitique européen, génocidaire, nettoyage ethnique et impitoyable assassinat impitoyable et terroriste, notre tendance sanguinaire sans ambiguïté est directement centrée sur les Palestiniens et, précisément, sur leurs enfants jeunes et surtout mineurs.

Une passe prévisible habituellement dépourvue de toute désapprobation, condamnation ou opprobre donnée par nos chefs de pays occidentaux concordants principalement dans Rogue State USA – ma rectification apologétique, les puissants États-Unis, Australie, Canada, la Russie duplicite d’où beaucoup de nos citoyens sionistes de Yidland sont systématiquement attiré, aussi bien que délirant, pareillement colonialiste, souverainement adepte et pharisaïque de la Grande-Bretagne.

Et n’est-ce pas vraiment réconfortant et particulièrement enrichissant de savoir que tout cela est généreusement cultivé et incroyablement réussi, efficacement et massivement financé financièrement contre l’environnement incommensurable et gratifiant de notre escroquerie européenne exclusive de l’holocauste et par les gens qui dans l’essence – et l’analyse directe de l’ADN le prouvera rapidement – ne sont pas du tout sémitiques ou généalogiquement juifs comme nous disons délibérément et trompeusement que nous sommes, mais sommes simplement et explicitement des imposteurs sionistes ashkénazes kharzaristes de toutes les manières imaginables.

Dites un mensonge, il est revendiqué avec véhémence et assertivité par ceux qui se livrent à de telles pratiques écœurantes et néfastes, régulièrement et assez fort et finalement il sera incontestablement pleinement accepté et définitivement considéré comme la vérité non seulement par les dimwits mal formés et puériles à à qui il est administré, mais aussi à tous ceux qui ont conçu et promulgué ces mensonges de manière complètement malveillante, illogiquement psychopathe et pathologiquement mensongers. Une forme d’art plutôt pernicieuse qui est profondément enracinée parmi les communautés ashkénazes kharzaristes, européennes yiddish, irrémédiablement sionistes et totalement sectaires.

Et quand en plus, comme c’est clairement évident dans leur cas, ils ont un contrôle complet des instruments de propagande mondiale comme l’industrie cinématographique hollywoodienne qu’ils utilisent assidument à leur avantage égocentrique et égoïste, un contrôle cumulatif sur l’écrasante majorité des blancs, les soi-disant grands médias des pays occidentaux qui sanctionnent et renforcent sans réserve leur propagande mensongère, préméditée et mensongère, et en plus de tout cela, il y a les somptueuses sommes d’argent – qui après tout sont leur Dieu – qui sont substantiellement Utilisé pour repousser sans relâche et consolider leurs subterfuges odieux, ainsi que pour influencer joyeusement et manipuler et dominer une pisse-mal informée, entièrement édulcorée, éduquée et prévisible, un public occidental intellectuellement défié et largement blanc, il n’est pas sorcier de déterminer pourquoi ces Ashkénaze kharzarien, principalement des faux sémitiques de l’Europe de l’Est et de la Russie, malgré leur infime présence démographique dans les pays qu’ils infestent, ils exercent néanmoins l’influence qu’ils exercent.

Et combien il serait bénéfique, dans un avenir pas trop lointain, si un Sud uni et complètement désintéressé par le peu d’empressement manifesté par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, cette fois – Auschwitz, Dachau et Bergen-Belsen – éradiquait tout le monde de cette écume barbare.

Nous sommes au 21ème siècle et nous vivons indubitablement dans une ère d’explorations scientifiques hautement sophistiquées, de développements technologiques et d’autres solutions analytiques approfondies aux divers intérêts ou problèmes de l’homme. Tout ce qui peut et doit définitivement compartimenter sous forme graphique explicite les moindres détails d’investigation de tout ce qui est sérieusement sujet à un examen particulier, indépendamment du fait que ce sujet d’actualité – animé, inanimé, distinctement nouveau ou dinosaure – soit révisé.

Et dans ce processus d’analyse et d’analyse discernement impartial et à la pointe de la technologie, on peut facilement comprendre l’ADN et discerner globalement tout ce qu’ils veulent savoir – sauf, bien sûr, quand il s’agit de «Sémites» kharzaristes et ashkénazes traite avec. Dans ce cas, toutes les accréditations scientifiques et les analyses d’ADN qui s’y rattachent, dites «sémites» kharzaristes ashkénazes et «sémites» sionistes, soutenues par leur myriade, facilement achetée et payée pour et principalement les politiciens des pays occidentaux deviennent rapidement nulles et non avenues.

Et ce n’est pas sorcier de comprendre pourquoi c’est ainsi. Car pourquoi les fraudeurs financiers pratiquants et pérennes et les sémites fictifs qui se sont culturellement appropriés la culture d’un autre peuple – et plus particulièrement celle des Palestiniens qui sont les vrais Sémites veulent se soumettre docilement aux types d’investigation méthodique et minutieuse de l’ADN? cela les montrerait en un instant aux menteurs répulsifs et frauduleux qu’ils sont manifestement?

La malveillance sioniste concertée de ces juifs sémites européens et faux

Par Stanley Collymore

Je suis un Sémite parce que je dis que je suis! Aucune preuve biologique ou aucune analyse d’analyse d’ADN ne doit, cependant, étayer catégoriquement ou corroborer de quelque manière que ce soit cette affirmation affirmative que je fais et à juste titre et à juste titre, selon moi, que je continue à soutenir soumettre à tout; parce que je suis un Juif Sioniste, Européen et Sémitique que vous voyez et en tant que membre du peuple élu de Dieu, il n’y a absolument aucun besoin ou aucune exigence pour moi, dans de telles circonstances, de fournir une telle corroboration.

En outre, je suis également entièrement équipé dès la naissance et aidé par l’endoctrinement culturel, à cause de qui je suis et de la position privilégiée qui me convient, avec toutes les exigences nécessaires pour être sans conteste un Juif européen, sémitique et sioniste de bonne foi. toujours agir de façon égoïste comme je le choisis personnellement.

Et parmi la surabondance de qualités remarquables et vitales et caractéristiques que moi et mon genre possédons heureusement sont les arts accomplis de la tromperie malveillante et belliqueuse sans coeur bien que nous soyons très méticuleux dans nos calculs assidus et préparatifs consciencieux en ce qui concerne cette dernière occurrence pour garantir régulièrement que à travers nos gambits ingénieux et nos tromperies calculées – absolues et délibérées qui mentent à vous et à moi – ce sont les démons manifestement mal éclairés, très mal éclairés, pathétiques et intellectuellement défiés, et les crétins de l’holocauste et les imbéciles téméraires de les pays occidentaux-blancs et leurs dirigeants faciles à acheter et à vendre, avares et méprisables, qui les contrôlent et que nous, les sionistes, faisons notre combat pour nous.

Sauf et naturellement, bien sûr, quand cela s’applique aux Palestiniens. Dans ce cas, chez notre sioniste nazi, sémitique européen, génocidaire, nettoyage ethnique et impitoyable assassinat impitoyable et terroriste, notre tendance sanguinaire sans ambiguïté est directement centrée sur les Palestiniens et, précisément, sur leurs enfants jeunes et surtout mineurs.

Une passe prévisible habituellement dépourvue de toute désapprobation, condamnation ou opprobre donnée par nos chefs de pays occidentaux concordants principalement dans Rogue State USA – ma rectification apologétique, les puissants États-Unis, Australie, Canada, la Russie duplicite d’où beaucoup de nos citoyens sionistes de Yidland sont systématiquement attiré, aussi bien que délirant, pareillement colonialiste, souverainement adepte et pharisaïque de la Grande-Bretagne.

Et n’est-ce pas vraiment réconfortant et particulièrement enrichissant de savoir que tout cela est généreusement cultivé et incroyablement réussi, efficacement et massivement financé financièrement contre l’environnement incommensurable et gratifiant de notre escroquerie européenne exclusive de l’holocauste et par les gens qui dans l’essence – et l’analyse directe de l’ADN le prouvera rapidement – ne sont pas du tout sémitiques ou généalogiquement juifs comme nous disons délibérément et trompeusement que nous sommes, mais sommes simplement et explicitement des imposteurs sionistes ashkénazes kharzaristes de toutes les manières imaginables.

Dites un mensonge, il est revendiqué avec véhémence et assertivité par ceux qui se livrent à de telles pratiques écœurantes et néfastes, régulièrement et assez fort et finalement il sera incontestablement pleinement accepté et définitivement considéré comme la vérité non seulement par les dimwits mal formés et puériles à à qui il est administré, mais aussi à tous ceux qui ont conçu et promulgué ces mensonges de manière complètement malveillante, illogiquement psychopathe et pathologiquement mensongers. Une forme d’art plutôt pernicieuse qui est profondément enracinée parmi les communautés ashkénazes kharzaristes, européennes yiddish, irrémédiablement sionistes et totalement sectaires.

Et quand en plus, comme c’est clairement évident dans leur cas, ils ont un contrôle complet des instruments de propagande mondiale comme l’industrie cinématographique hollywoodienne qu’ils utilisent assidument à leur avantage égocentrique et égoïste, un contrôle cumulatif sur l’écrasante majorité des blancs, les soi-disant grands médias des pays occidentaux qui sanctionnent et renforcent sans réserve leur propagande mensongère, préméditée et mensongère, et en plus de tout cela, il y a les somptueuses sommes d’argent – qui après tout sont leur Dieu – qui sont substantiellement Utilisé pour repousser sans relâche et consolider leurs subterfuges odieux, ainsi que pour influencer joyeusement et manipuler et dominer une pisse-mal informée, entièrement édulcorée, éduquée et prévisible, un public occidental intellectuellement défié et largement blanc, il n’est pas sorcier de déterminer pourquoi ces Ashkénaze kharzarien, principalement des faux sémitiques de l’Europe de l’Est et de la Russie, malgré leur infime présence démographique dans les pays qu’ils infestent, ils exercent néanmoins l’influence qu’ils exercent.

Et combien il serait bénéfique, dans un avenir pas trop lointain, si un Sud uni et complètement désintéressé par le peu d’empressement manifesté par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, cette fois – Auschwitz, Dachau et Bergen-Belsen – éradiquait tout le monde de cette écume barbare.

Nous sommes au 21ème siècle et nous vivons indubitablement dans une ère d’explorations scientifiques hautement sophistiquées, de développements technologiques et d’autres solutions analytiques approfondies aux divers intérêts ou problèmes de l’homme. Tout ce qui peut et doit définitivement compartimenter sous forme graphique explicite les moindres détails d’investigation de tout ce qui est sérieusement sujet à un examen particulier, indépendamment du fait que ce sujet d’actualité – animé, inanimé, distinctement nouveau ou dinosaure – soit révisé.

Et dans ce processus d’analyse et d’analyse discernement impartial et à la pointe de la technologie, on peut facilement comprendre l’ADN et discerner globalement tout ce qu’ils veulent savoir – sauf, bien sûr, quand il s’agit de «Sémites» kharzaristes et ashkénazes traite avec. Dans ce cas, toutes les accréditations scientifiques et les analyses d’ADN qui s’y rattachent, dites «sémites» kharzaristes ashkénazes et «sémites» sionistes, soutenues par leur myriade, facilement achetée et payée pour et principalement les politiciens des pays occidentaux deviennent rapidement nulles et non avenues.

Et ce n’est pas sorcier de comprendre pourquoi c’est ainsi. Car pourquoi les fraudeurs financiers pratiquants et pérennes et les sémites fictifs qui se sont culturellement appropriés la culture d’un autre peuple – et plus particulièrement celle des Palestiniens qui sont les vrais Sémites veulent se soumettre docilement aux types d’investigation méthodique et minutieuse de l’ADN? cela les montrerait en un instant aux menteurs répulsifs et frauduleux qu’ils sont manifestement?

The concerted, Zionist malevolence of these lying European and bogus Semitic Jews

By Stanley Collymore

I’m a Semite because I say I am! No biological proof or any DNA testing analysis have I, however, to categorically substantiate or in any way corroborate this assertive claim that I’m making and quite rightly and proper, in my view, that unsubstantiated I keep on sustaining, or will I ever submit to any; because I’m a Zionist, European and Semitic Jew you see and as a member of God’s chosen people there’s definitely no need therefore or any requirement for me, in such circumstances, to furnish any such corroboration.

Besides, I’m similarly fully equipped from birth and assisted through cultural indoctrination, because of who I am and the privileged position that’s fittingly bestowed on me, with all the necessary requirements pertinent to my being unquestionably a bona fide European, Semitic and Zionist Jew to always selfishly act as I personally choose to do.

And among the overabundance of outstanding and vital and characteristic qualities that I and my kind fortunately possess are the accomplished arts of malevolent deception and heartless warmongering although we’re most fastidious in our assiduous calculations and conscientious preparations as regards the latter occurrence to regularly guarantee that through our ingenious gambits and concertedly calculated deceptions – absolute and purposeful lying on our part to you and me – it’s the demonstrably dim-witted, significantly poorly enlightened, pathetic and intellectually challenged, and the perennially entrapped European holocaust- guilt ridden and foolhardy morons of the white-western countries and their easily bought and sold, graspingly avaricious and contemptible leaders who control them that we Zionists get to do our intended fighting for us.

Except and quite naturally, of course, when it applies to the Palestinians. In which case in our symptomatically established, Nazi Zionist, European Semitic, genocidal, ethnic cleansing and ruthless sniper-killing, terroristic enthusiasm our unambiguously bloodthirsty propensities are straightforwardly focussed on the Palestinians and precisely their young and mostly underage children.

A predictable pass habitually devoid of any disapproval, condemnation or opprobrium given by our concurring western bloc countries leaders mainly in Rogue State USA – my apologetic rectification, the powerful USA, Australia, Canada, duplicitous Russia from where many of our Yidland Zionist citizens are routinely drawn, as well as delusional, similarly colonialist, consummately toadying and self-righteous Britain.

And isn’t it really heart-warming and especially personally fulfilling to know that all of this is handsomely cultivated and tremendously successfully, proficiently and massively financially carried out against the immeasurable and thoroughly rewarding environment of our exclusive European holocaust scam and by people who in essence – and straightforward DNA analysis will swiftly prove this – aren’t in the least Semitic or by any means genealogically Jewish like we purposely and misleadingly say that we are but are plain and simply explicitly Kharzarian Ashkenazi Zionist imposters in every conceivable way.

Tell a lie, it’s boastfully and assertively claimed by those who indulge in such sickening and nefarious practices, regularly and loudly enough and ultimately it’ll be unquestionably fully accepted and definitely regarded as he truth not only by the ill-formed and puerile dimwits to whom it’s calculatedly dispensed but equally so the comprehensively malevolent, illogically psychopathic and the pathologically lying prats who conceived and promulgated these lies in the first place. A rather pernicious art form which is deeply engrained among the Kharzarian Ashkenazi, Yiddish European, irredeemably Zionist and totally bogus Semitic communities.

And when additionally, as is distinctly obvious in their case, they have complete control of global propagandistic instruments like the Hollywood film industry which they assiduously use to their utterly self-centred and egotistical advantage, accumulative control too over the overwhelming majority of the white, western bloc countries’ pitiably so-called mainstream media that whole-heartedly sanctions and staunchly reinforces their sick, premeditated and lying propaganda, and on top of all that there are the lavish sums of money – which after all is their God – that are substantially used to remorselessly push and consolidate their heinous subterfuges, as well as to gleefully and manipulatively influence and dominate a piss-poorly informed, entirely dumbed-down educationally and predictably an intellectually challenged and largely white western public, it’s not rocket science to determine why these Kharzarian Ashkenazi, primarily Eastern European and Russian bogus Semitic Yids, despite their tiny demographic presence in the countries that they infest, nevertheless do exert the influence that they do.

And how beneficial it would be, in the not too distant future, if a united Global South and completely disinclined to the squeamishness that the Third Reich displayed during World War II, this time – Auschwitz, Dachau and Bergen-Belsen style – eradicated every one of these barbaric scum.

This is the 21st Century and unquestionably we are living in an era of highly sophisticated scientific explorations, technological developments and other in-depth analytical solutions to man’s diverse interests or problems. All of which can and do definitively compartmentalize in graphically explicit form the minutest investigative details of anything that’s seriously up for particularized scrutiny, irrespective of whether that topical subject matter – be it animate, inanimate, distinctly new or dinosaurianally-dated is up for review.

And in this discernibly impartial and state-of-the art scrutinizing and analytical process one can effortlessly DNA construe and comprehensively discern whatever it is that they want to know – except, of course, when it’s Kharzarian Ashkenazi, Zionist bogus “Semites” that one is dealing with. In which case all such scientific accreditations and DNA analyses pertaining to these said Kharzarian Ashkenazi, Zionist bogus “Semites” and backed up by their myriad, readily bought and paid for and principally western bloc countries political stooges promptly become null and void.

And it’s not rocket science to work out why this is so. For why would practised and perennial financial fraudsters and bogus Semites in the bargain who’ve culturally appropriated another people’s culture – and most particularly that of the Palestinians who are the real Semites want to compliantly subject themselves to the types of methodical scientific and scrutinizing DNA investigation that would in an instant show them up for the repellent and fraudulent liars that they manifestly are?

 

La malveillance sioniste concertée de ces juifs sémites européens et faux

Par Stanley Collymore

Je suis un Sémite parce que je dis que je suis! Aucune preuve biologique ou aucune analyse d’analyse d’ADN ne doit, cependant, étayer catégoriquement ou corroborer de quelque manière que ce soit cette affirmation affirmative que je fais et à juste titre et à juste titre, selon moi, que je continue à soutenir soumettre à tout; parce que je suis un Juif Sioniste, Européen et Sémitique que vous voyez et en tant que membre du peuple élu de Dieu, il n’y a absolument aucun besoin ou aucune exigence pour moi, dans de telles circonstances, de fournir une telle corroboration.

En outre, je suis également entièrement équipé dès la naissance et aidé par l’endoctrinement culturel, à cause de qui je suis et de la position privilégiée qui me convient, avec toutes les exigences nécessaires pour être sans conteste un Juif européen, sémitique et sioniste de bonne foi. toujours agir de façon égoïste comme je le choisis personnellement.

Et parmi la surabondance de qualités remarquables et vitales et caractéristiques que moi et mon genre possédons heureusement sont les arts accomplis de la tromperie malveillante et belliqueuse sans coeur bien que nous soyons très méticuleux dans nos calculs assidus et préparatifs consciencieux en ce qui concerne cette dernière occurrence pour garantir régulièrement que à travers nos gambits ingénieux et nos tromperies calculées – absolues et délibérées qui mentent à vous et à moi – ce sont les démons manifestement mal éclairés, très mal éclairés, pathétiques et intellectuellement défiés, et les crétins de l’holocauste et les imbéciles téméraires de les pays occidentaux-blancs et leurs dirigeants faciles à acheter et à vendre, avares et méprisables, qui les contrôlent et que nous, les sionistes, faisons notre combat pour nous.

Sauf et naturellement, bien sûr, quand cela s’applique aux Palestiniens. Dans ce cas, chez notre sioniste nazi, sémitique européen, génocidaire, nettoyage ethnique et impitoyable assassinat impitoyable et terroriste, notre tendance sanguinaire sans ambiguïté est directement centrée sur les Palestiniens et, précisément, sur leurs enfants jeunes et surtout mineurs.

Une passe prévisible habituellement dépourvue de toute désapprobation, condamnation ou opprobre donnée par nos chefs de pays occidentaux concordants principalement dans Rogue State USA – ma rectification apologétique, les puissants États-Unis, Australie, Canada, la Russie duplicite d’où beaucoup de nos citoyens sionistes de Yidland sont systématiquement attiré, aussi bien que délirant, pareillement colonialiste, souverainement adepte et pharisaïque de la Grande-Bretagne.

Et n’est-ce pas vraiment réconfortant et particulièrement enrichissant de savoir que tout cela est généreusement cultivé et incroyablement réussi, efficacement et massivement financé financièrement contre l’environnement incommensurable et gratifiant de notre escroquerie européenne exclusive de l’holocauste et par les gens qui dans l’essence – et l’analyse directe de l’ADN le prouvera rapidement – ne sont pas du tout sémitiques ou généalogiquement juifs comme nous disons délibérément et trompeusement que nous sommes, mais sommes simplement et explicitement des imposteurs sionistes ashkénazes kharzaristes de toutes les manières imaginables.

Dites un mensonge, il est revendiqué avec véhémence et assertivité par ceux qui se livrent à de telles pratiques écœurantes et néfastes, régulièrement et assez fort et finalement il sera incontestablement pleinement accepté et définitivement considéré comme la vérité non seulement par les dimwits mal formés et puériles à à qui il est administré, mais aussi à tous ceux qui ont conçu et promulgué ces mensonges de manière complètement malveillante, illogiquement psychopathe et pathologiquement mensongers. Une forme d’art plutôt pernicieuse qui est profondément enracinée parmi les communautés ashkénazes kharzaristes, européennes yiddish, irrémédiablement sionistes et totalement sectaires.

Et quand en plus, comme c’est clairement évident dans leur cas, ils ont un contrôle complet des instruments de propagande mondiale comme l’industrie cinématographique hollywoodienne qu’ils utilisent assidument à leur avantage égocentrique et égoïste, un contrôle cumulatif sur l’écrasante majorité des blancs, les soi-disant grands médias des pays occidentaux qui sanctionnent et renforcent sans réserve leur propagande mensongère, préméditée et mensongère, et en plus de tout cela, il y a les somptueuses sommes d’argent – qui après tout sont leur Dieu – qui sont substantiellement Utilisé pour repousser sans relâche et consolider leurs subterfuges odieux, ainsi que pour influencer joyeusement et manipuler et dominer une pisse-mal informée, entièrement édulcorée, éduquée et prévisible, un public occidental intellectuellement défié et largement blanc, il n’est pas sorcier de déterminer pourquoi ces Ashkénaze kharzarien, principalement des faux sémitiques de l’Europe de l’Est et de la Russie, malgré leur infime présence démographique dans les pays qu’ils infestent, ils exercent néanmoins l’influence qu’ils exercent.

Et combien il serait bénéfique, dans un avenir pas trop lointain, si un Sud uni et complètement désintéressé par le peu d’empressement manifesté par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, cette fois – Auschwitz, Dachau et Bergen-Belsen – éradiquait tout le monde de cette écume barbare.

Nous sommes au 21ème siècle et nous vivons indubitablement dans une ère d’explorations scientifiques hautement sophistiquées, de développements technologiques et d’autres solutions analytiques approfondies aux divers intérêts ou problèmes de l’homme. Tout ce qui peut et doit définitivement compartimenter sous forme graphique explicite les moindres détails d’investigation de tout ce qui est sérieusement sujet à un examen particulier, indépendamment du fait que ce sujet d’actualité – animé, inanimé, distinctement nouveau ou dinosaure – soit révisé.

Et dans ce processus d’analyse et d’analyse discernement impartial et à la pointe de la technologie, on peut facilement comprendre l’ADN et discerner globalement tout ce qu’ils veulent savoir – sauf, bien sûr, quand il s’agit de «Sémites» kharzaristes et ashkénazes traite avec. Dans ce cas, toutes les accréditations scientifiques et les analyses d’ADN qui s’y rattachent, dites «sémites» kharzaristes ashkénazes et «sémites» sionistes, soutenues par leur myriade, facilement achetée et payée pour et principalement les politiciens des pays occidentaux deviennent rapidement nulles et non avenues.

Et ce n’est pas sorcier de comprendre pourquoi c’est ainsi. Car pourquoi les fraudeurs financiers pratiquants et pérennes et les sémites fictifs qui se sont culturellement appropriés la culture d’un autre peuple – et plus particulièrement celle des Palestiniens qui sont les vrais Sémites veulent se soumettre docilement aux types d’investigation méthodique et minutieuse de l’ADN? cela les montrerait en un instant aux menteurs répulsifs et frauduleux qu’ils sont manifestement?

Den samordnade, zionistiska ondskanheten hos dessa ljugande europeiska och falska semitiska judar

Av Stanley Collymore

Jag är en Semite för att jag säger att jag är! Inget biologiskt bevis eller någon DNA-testanalys har jag emellertid att kategoriskt underbygga eller på något sätt bekräfta detta påståenden som jag gör och med rätta och rättvisa, enligt min mening, att jag inte fortsätter att upprätthålla eller kommer jag någonsin lämna till någon; för att jag är en zionistisk, europeisk och semitisk jud du ser och som medlem av Guds utvalda människor, är det absolut inget behov av mig eller något krav för mig under sådana omständigheter att ge sådan bekräftelse.

Dessutom är jag på samma sätt fullt utrustad från födseln och biträdd av kulturell indoktrinering på grund av vem jag är och det privilegierade stället som passar mig, med alla nödvändiga krav som är relevanta för att jag utan tvivel är en bona fide europeisk, semitisk och zionistisk jud att alltid självisk agera som jag personligen väljer att göra.

Och bland överflöd av utestående och livsviktiga och karakteristiska egenskaper som jag och min sort lyckligtvis har, är den fulländade konsten av ondskanligt bedrägeri och hjärtlös värmekonstruktion, även om vi är mest betungande i våra krävande beräkningar och samvetsgranna förberedelser vad gäller den senare förekomsten för att regelbundet garantera att genom våra geniala gambiter och samordnade avtäckelser – absolut och målmedvetet från vår sida till dig och mig – det är den påvisbara, dimbediga, väldigt dåligt upplysta, patetiska och intellektuellt utmanade och den evigt förtrollade europeiska helgedomskulden ridda och dumma moroner av de vita västra länderna och deras lättköpta och sålda, gripande och otrevliga ledare som kontrollerar dem att vi zionister får göra våra avsedda strider för oss.

Med undantag för och naturligtvis, naturligtvis, när det gäller palestinierna. I det här fallet är vår entydigt blodtörstiga benägenhet i vår symtomatiskt uppbyggda nazi-zionistiska, europeiska semitiska, genocidala, etniska rensning och hänsynslösa sniper-dödande terroristiska entusiasm riktade mot palestinierna och exakt deras unga och mest underåriga barn.

Ett förutsägbart pass saknar vanligtvis något misslyckande, fördömande eller uppror som ges av våra konkurrerande västblokländer ledare främst i Rogue State USA – min ursäkta rättelse, den mäktiga USA, Australien, Kanada, dubblett Ryssland från var många av våra Yidlands zionistiska medborgare rutinmässigt dras, liksom vanföreställningar, likaledes kolonialistiska, fullständigt toadying och självrättiga Storbritannien.

Och är det inte riktigt hjärtat och speciellt personligt att veta att allt detta är väldigt odlat och oerhört framgångsrikt, skickligt och massivt ekonomiskt genomfört mot den omätbara och grundligt givande miljön i vår exklusiva europeiska förintelse och av människor som i essens – och genomsynlig DNA-analys kommer snabbt att bevisa detta – är inte minst Semitiska eller på något sätt släktforskare judiska som vi med vilseledande och vilseledande säga att vi är men är klara och helt enkelt uttryckligen Kharzarian Ashkenazi Zionist Imposters på alla tänkbara sätt.

Berätta en lögn, det är skrämmande och påstått anspråk på dem som avskyr sig så dårliga och ödmjuka praxis, regelbundet och högt nog, och i slutändan kommer det otvivelaktigt att bli fullt accepterat och definitivt betraktas som han sanning inte bara av de illformade och puerila dimwitsna till vem det är beräknat uteslutet, men likaledes ligger de allmänt illvilliga, illogiskt psykopatiska och de patologiskt ljuva pratarna som uttänkte och utgivna dessa i första hand. En ganska ömtålig konstform som är djupt engrained bland de Kharzarian Ashkenazi, jiddischa europeiska, irreceptabelt sionistiska och helt falska semitiska samhällena.

Och när de dessutom, som tydligt uppenbart i deras fall, har fullständig kontroll över globala propagandistiska instrument som Hollywood-filmbranschen, som de med stor hjälp använder till sin ytterst självcentrerade och egotistiska fördel, ackumulativ kontroll över den överväldigande majoriteten av de vita, västblokländer “pitiably så kallade mainstream media som fullständigt sanktionerar och starkt förstärker sin sjuka, förebyggda och ljuga propaganda, och utöver allt det finns de överflödiga summorna pengar – som trots allt är deras Gud – som är väsentliga brukade knyta och konsolidera sina häftiga subterfuges, såväl som att glädjande och manipulativt inflytande och dominera en piss-dåligt informerad, helt dumbed-down pedagogiskt och förutsägbart en intellektuellt utmanad och i stort sett vit västra allmänhet, är det inte raketvetenskap att avgöra varför dessa Kharzarian Ashkenazi, främst östeuropeiska och ryska falska semitiska yider, trots deras små demografiska närvaro i de länder som de infekterar, utövar det inflytande de gör.

Och hur fördelaktigt det skulle vara, i en inte alltför avlägsen framtid, om en enad global syd och helt avskräckt från den squeamishness som det tredje riket visade under andra världskriget, denna gång – Auschwitz, Dachau och Bergen-Belsen stil – utrotade var och en av dessa barbariska skum.

Det här är det 21: a århundradet och utan tvekan lever vi i en tid av mycket sofistikerade vetenskapliga utforskningar, teknisk utveckling och andra djupgående analytiska lösningar för människans olika intressen eller problem. Alla som kan och slutgiltigt avdelas i grafiskt uttrycklig form, är de minutierande undersökande detaljerna om allt som är allvarligt uppe för särskild granskning, oavsett om det aktuella ämnet – det är det att animera, livligt, tydligt nytt eller dinosaurianskt – är dags för granskning.

Och i denna skenbart opartiska och state-of-the-art granskning och analysprocess kan man enkelt och enkelt skilja DNA och vad som är vad de vill veta – förutom, naturligtvis, när det är Kharzarian Ashkenazi, zionistiska falska “Semites” som en hanterar. I så fall blir alla sådana vetenskapliga ackrediteringar och DNA-analyser avseende dessa nämnda Kharzarian Ashkenazi, zionistiska falska “Semites” och uppbackade av deras myriade, enkelt inköpta och betalda för och i huvudsak västblodstater, politiska stooges omedelbart ogiltiga.

Och det är inte raketvetenskap att ta reda på varför det här är så. För varför skulle praktiseras och fleråriga ekonomiska bedrägerier och falska Semites i fyndet som har kulturellt anslagit en andras kultur – och framför allt det för palestinierna som är de verkliga semiterna vill följa med sig de typer av metodisk vetenskaplig och granskande DNA-undersökning Det skulle på ett ögonblick visa dem för de repellent och bedrägliga lögnare som de uppenbarligen är?

Die konzertierte, zionistische Böswilligkeit dieser lügnerischen europäischen und falschen semitischen Juden

Von Stanley Collymore

Ich bin ein Semit, weil ich sage, ich bin! Kein biologischer Beweis oder irgendeine DNA-Testanalyse kann ich jedoch diesen Behauptungsanspruch, den ich treffe und der meiner Meinung nach richtig und richtig ist, kategorisch begründen oder in irgendeiner Weise bestätigen, dass ich unbegründet bleibe, oder werde ich es jemals tun an irgendeinen schicken; weil ich ein zionistischer, europäischer und semitischer Jude bin, den Sie sehen, und als ein Mitglied des auserwählten Volkes Gottes gibt es definitiv keine Notwendigkeit oder irgendeine Anforderung für mich, unter solchen Umständen eine solche Bestätigung zu liefern.

Außerdem bin ich von Geburt an in ähnlicher Weise ausgestattet und durch kulturelle Indoktrinierung unterstützt, weil ich selbst und die privilegierte Position, die mir angemessen gegeben wurde, alle notwendigen Voraussetzungen erfüllen, damit ich zweifelsohne ein echter europäischer, semitischer und zionistischer Jude bin immer so selbstsüchtig zu handeln, wie ich es mir persönlich ausgesucht habe.

Und unter dem Überfluss von hervorragenden und lebenswichtigen und charakteristischen Qualitäten, die ich und meine Art zum Glück besitzen, sind die Künste der böswilligen Täuschung und der herzlosen Kriegstreiberei, obwohl wir in unseren fleißigen Berechnungen und gewissenhaften Vorbereitungen hinsichtlich des letzteren Ereignisses regelmäßig dafür garantieren durch unsere genialen Gambits und konzertiert berechneten Täuschungen – absolut und zielgerichtet unsererseits für Sie und mich – ist es das nachweisbar dumpfe, deutlich schlecht erleuchtete, pathetisch und intellektuell herausgeforderte und die ewig in Europa gefangene Holocaust-Schuldgeplagte und tollkühne Idiot die weiß-westlichen Länder und ihre leichtgekauften und verkauften, geizig geizigen und verachtenswerten Führer, die sie kontrollieren, dass wir Zionisten unseren beabsichtigten Kampf für uns tun können.

Außer natürlich, natürlich, wenn es für die Palästinenser gilt. In diesem Fall konzentrieren sich unsere eindeutig blutrünstigen Neigungen in unserer symptomatisch etablierten, nationalsozialistischen, zionistischen, semitischen, völkermörderischen, ethnischen Säuberung und rücksichtslosen Scharfschützentötung, terroristischen Begeisterung auf die Palästinenser und gerade ihre jungen und meist minderjährigen Kinder.

Ein vorhersehbarer Pass, der gewöhnlich ohne jede Ablehnung, Verurteilung oder Schmach durch unsere führenden Politiker im westlichen Block der USA – meine apologetische Berichtigung, die mächtigen USA, Australien, Kanada, das doppelzüngige Russland, aus dem viele unserer zionistischen Bürger in Yidland routinemäßig sind gezeichnet, als auch wahnhaftes, ähnlich kolonialistisches, völlig toadying und selbstgerechtes Großbritannien.

Und ist es nicht wirklich herzerwärmend und vor allem persönlich erfüllend zu wissen, dass all dies gut kultiviert und ungeheuer erfolgreich, kompetent und massiv finanziell gegen die unermessliche und durchaus lohnende Umgebung unseres exklusiven europäischen Holocaust-Betrugs und von Menschen, die in Essenz – und einfache DNA-Analyse wird dies schnell beweisen – sind nicht im mindesten semitisch oder auf irgendeine Weise genealogisch jüdisch, wie wir absichtlich und irreführend sagen, dass wir einfach und eindeutig kazarisch aschkenasische zionistische Betrüger auf jede erdenkliche Weise sind.

Sagen Sie eine Lüge, es wird prahlerisch und durchsetzungsfähig behauptet von denen, die sich solchen ekelerregenden und ruchlosen Praktiken hingeben, regelmäßig und laut genug und letztendlich wird es ohne Zweifel vollständig akzeptiert und definitiv als Wahrheit nicht nur von den schlecht geformten und kindischen Dummheiten angesehen wen es berechnet hat, aber ebenso sind die umfassend böswilligen, unlogisch psychopathischen und die pathologisch lügenprotz, die diese erdacht und verkündet haben, in erster Linie. Eine ziemlich verderbliche Kunstform, die tief unter den kharzarischen aschkenasischen, jiddisch-europäischen, unwiederbringlich zionistischen und total gefälschten semitischen Gemeinschaften verwurzelt ist.

Und wenn sie zusätzlich, wie es in ihrem Fall deutlich ist, auch globale Propagandainstrumente wie die Hollywood-Filmindustrie, die sie eifrig an ihrem egozentrischen und egozentrischen Vorteil einsetzen, die Kontrolle über die überwältigende Mehrheit des Weißen, die so genannten Mainstream-Medien der westlichen Länder, die ihre kranke, vorsätzliche und lügnerische Propaganda mit ganzem Herzen sanktionieren und verstärken, und dazu noch die verschwenderische Summe an Geld – die immerhin ihr Gott ist -, die substanziell ist Sie benutzen unerbittlich ihre abscheulichen Ausflüchte, und sie manipulieren und manipulieren verrücktes und manipulierendes Pissen – schlecht informiert, völlig verdummt, pädagogisch und vorhersehbar, intellektuell herausgefordert und größtenteils weiße westliche Öffentlichkeit, es ist kein Hexenwerk, um diese Gründe zu bestimmen Kharzarian Ashkenazi, hauptsächlich osteuropäische und russische gefälschte semitische Yids, Trotz ihrer geringen demographischen Präsenz in den von ihnen befallenen Ländern, üben sie dennoch den Einfluss aus, den sie ausüben.

Und wie vorteilhaft es in nicht allzu ferner Zukunft sein würde, wenn ein geeinter Globaler Süden völlig abgeneigt wäre zu der Zartheit, die das Dritte Reich während des Zweiten Weltkriegs zeigte, dieses Mal – Auschwitz, Dachau und Bergen-Belsen-Stil – löschte jeden aus von diesen barbarischen Abschaum.

Dies ist das 21. Jahrhundert und zweifellos leben wir in einer Zeit hochentwickelter wissenschaftlicher Untersuchungen, technologischer Entwicklungen und anderer tiefgreifender analytischer Lösungen für die verschiedenen Interessen oder Probleme des Menschen. All dies kann und kann definitiv grafisch explizite Form der kleinsten investigativen Details von allem enthalten, was ernsthaft für eine genaue Überprüfung ist, unabhängig davon, ob dieser aktuelle Gegenstand – sei er belebt, unbelebt, deutlich neu oder Dinosaurier-dated – zur Überprüfung vorliegt.

Und in diesem offensichtlich unvoreingenommenen und auf dem neuesten Stand der Technik stehenden Untersuchungs- und Analyseprozess kann die DNA mühelos und ohne Umschweife erkennen, was sie wissen wollen – außer natürlich, wenn es sich um kharsarische aschkenasische, zionistische Pseudo-Semiten handelt beschäftigt sich mit. In diesem Fall werden alle diese wissenschaftlichen Akkreditierungen und DNA-Analysen in Bezug auf diese kharzarischen Aschkenasi, zionistische Pseudo-Semiten und unterstützt von ihren zahllosen, bereitwillig gekauften und bezahlten politischen Helfern und hauptsächlich westlichen Ländern, sofort ungültig.

Und es ist kein Hexenwerk herauszufinden, warum das so ist. Denn warum sollten geübte und immerwährende Finanzbetrüger und falsche Semiten, die kulturell eine andere Kultur aneigneten – und ganz besonders die der Palästinenser, die die wahren Semiten sind – sich den methodischen wissenschaftlichen und prüfenden DNA-Untersuchungen nachgiebig unterwerfen das würde sie sofort für die abstoßenden und betrügerischen Lügner zeigen, die sie offensichtlich sind?